Tapio Wall

Tutkija, virallinen mittaaja

Tutkinto

Maa- ja metsätieteiden maisteri

Sähköposti

tapio.wall@luke.fi

Puhelin

+358295323141

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

Puutavaran mittaus, puutavaranmittauksen viranomaistehtävät, harvennuspuun ominaisuudet ja laatu, sahatavaran jatkojalostus, leimikon arvonmuodostus, apteeraus