Tapio Sutela

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

tapio.sutela@luke.fi

Puhelin

358295328708

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Vesistöjen ekologisen tilan arviointi (VPD), hajakuormituksen vaikutukset virtavesien kaloihin, säännöstelyn kalastovaikutukset järvissä ja tekoaltaissa, kalanpoikasten ekologia.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kalateiden toimivuuden seuranta
Kala

Kalateiden toimivuuden seuranta

Tässä raportissa esitellään tärkeimmät kalatien toimivuuden seurantamenetelmät ja vertaillaan niiden soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa. Seurantamenetelmän tai menetelmäyhdistelmän valinta riippuu paljolti seurannalle asetettavista tavoitteista. Käytännön esimerkkinä käydään läpi Oulujoen Merikosken kalatien seurannan tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja tulokset.