Sirpa Piirainen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

sirpa.piirainen@luke.fi

Puhelin

+358295323188

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

metsäekologia, metsätalouden ympäristö- ja vesistövaikutukset, maaperätiede, tuhkalannoitus, pohjavesi, vesiensuojelu, Vesistökuormitus ryhmän ryhmäpäällikkö

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Hyvät käytännöt suojavyöhykkeiden muodostamiseen vesistöjen varsille Itämeren alueella – Käsikirja
Metsä

Hyvät käytännöt suojavyöhykkeiden muodostamiseen vesistöjen varsille Itämeren alueella – Käsikirja

Tässä lyhennelmässä tiivistetään tärkeimmät seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon muodostettaessa suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille. Lyhennelmä pohjautuu laajempaan englanninkieliseen raporttiin "Good practices for forest buffers to improve surface water quality in the Baltic Sea region” (Ring et al. 2018).  WAMBAF -hanke perustettiin kehittämään metsätalouden vesiensuojelua ja tarkastelun kohteena ovat olleet erityisesti ravinteiden, kiintoaineen ja elohopean huuhtoutuminen vesistöihin.