Sini Kantola

Vieraileva asiantuntija

Tutkinto

FM (maantiede)

Sähköposti

sini.kantola@luke.fi

Puhelin

+358295325658

Osoite

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

Työssäni väitöskirjatutkijana selvitän, minkälaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ihmisillä on maankäytön suunnitteluun harvaan asutuilla pohjoisilla seuduilla. Lisäksi katson, pystytäänkö vuorovaikutteisuutta ja osallisuutta maankäytön suunnittelussa parantamaan osallistavan paikkatietomenetelmän avulla. Taustaltani olen kulttuurimaantieteilijä, ja teen väitöskirjaa Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikköön. Väitöskirjaa edistän yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen eri hankkeiden kanssa. Parhaillaan olen Fulbright-stipendiaattina Yhdysvalloissa.