Seppo Nevalainen

Tutkija

Sähköposti

seppo.nevalainen@luke.fi

Puhelin

0295323036

Osoite

Yliopistokatu 6, 80100 JOENSUU

Asiantuntemusalueet

metsien terveydentila, sienitaudit, metsätuhot

Uusimmat julkaisut

Metsä

Metsätuhot vuonna 2016

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin tulosten mukaan metsikön laatua alentavien tuhojen osuus oli 1,4 % pienempi kuin vuonna 2015. Tunnistetuista, metsikön laatua alentavista tuhoista olivat vuonna 2016 lisääntyneet selvimmin kuusensuopursuruoste- ja hirvituhot, kun taas lumi-, tervasroso- ja männynversoruostetuhot olivat vähentyneet.