Satu Ervasti

Tutkija

Tutkinto

DI

Sähköposti

satu.ervasti@luke.fi

Puhelin

+358295326075

Osoite

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biokaasuteknologia. Biohajoavien jätteiden ja sivutuotteiden käsittely ja hyötykäyttö. Ravinteiden kierrätys. Asiantuntemusala: biokaasuteknologia, ravinteiden kierrätys, biohajoavat jätteet ja sivutuotteet

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Typen talteenotto lantaperäisestä nesteestä – tekninen toteutettavuus ja prosessin kannattavuusarvio
Maatalous

Typen talteenotto lantaperäisestä nesteestä – tekninen toteutettavuus ja prosessin kannattavuusarvio

Suomessa käytetään maataloudessa epäorgaanista väkilannoitetyppeä noin 135 000–180 000 tonnia vuosittain (Eurostat 2015a), mikä on noin 65 % maatalousmaahan kokonaisuudessaan lisätystä typestä. Perinteisesti epäorgaanisen lannoitetypen valmistukseen kuluu suuri määrä energiaa, joka on käytännössä valmistettu fossiilisilla polttoaineilla. Esimerkiksi Suomen lannoitemarkkinoille typpi sidotaan epäorgaanisiin lannoitteisiin maakaasulla tuotetun energian avulla ja kuljetetaan pääosin Venäjältä ammoniakkina Suomeen lannoitteiden valmistusta varten. Synteettistä väkilannoitetyppeä voitaisiin korvata ainakin osittain kierrätystypellä.