Sari Karvinen

Tutkija

Sähköposti

sari.karvinen@luke.fi

Puhelin

+358295323256

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

Venäjän metsäsektori, Itämeren alueen puumarkkinat, Venäjän ja itäisen Euroopan metsätietopalvelut, Venäjä-yhteistyö

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019–2020
Metsä

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019–2020

Maailmantalouden heikentyminen ja kysynnän kasvun hidastuminen vähentävät useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä tänä ja ensi vuonna. Erityisesti sahateollisuuden lähitulevaisuuden näkymät ovat synkistyneet kuluvan vuoden aikana markkinoilla vallitsevan ylitarjonnan vuoksi. Sellun ja kartongin tuotantomäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia, mutta paperin tuotanto vähenee huomattavasti ilmoitettujen kapasiteettivähennysten myötä. Sellun vienti nousee ennätystasolle.