Sanna Marttinen

Tulanetin toiminnanjohtaja

Tutkinto

FT

Sähköposti

sanna.marttinen@luke.fi

Puhelin

+358295326356

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Koordinoin Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin toimintaa. Tulanet on kymmenen tutkimuslaitoksen verkosto, johon kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos (IL), Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tulanet edistää yhteistyötä jäsenorganisaatioidensa välillä sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa yli hallinnonalarajojen.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
Maatalous, Ympäristö

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Raportti kuvaa fosforin ja typen kierrätyksen nykytilanteen Suomessa ml. perustiedot biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden määristä sekä alueellisesta jakaumasta. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Luonnonvara- ja ympäristotutkimuksen yhteenliittymä LYNET:iin kuuluvien laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu selvitys tehtiin taustaksi kansalliselle ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmalle.