Samuli Heikkinen

Tutkija

Sähköposti

samuli.heikkinen@luke.fi

Puhelin

+358295327873

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Karhukanta Suomessa 2020
Metsä, Riista

Karhukanta Suomessa 2020

Luonnonvarakeskus arvioi vuosittain karhukannan koon ja pentutuoton sekä mallittaa karhukannalle kestävän metsästysverotuksen. Kanta-arvio ja malli ovat tärkeä osa karhukannan hoidon tietopohjaa. Arvio karhukannasta tehdään erikseen kannanhoitoalueille ja riistakeskusten alueille. Tähän raporttiin on kirjattu arviot karhukannan runsaudesta ja pentutuotosta, jotka perustuvat petoyhdyshenkilöiden kalenterivuonna 2020 kirjaamiin karhuhavaintoihin.

Kansikuva julkaisulle Ahmakannan kehitys ja ahmakanta Suomessa 2020
Riista

Ahmakannan kehitys ja ahmakanta Suomessa 2020

Suomen ahmakannan yksilömäärä on kasvanut 1990-luvun alkupuoleen verrattuna noin kymmenkertaiseksi. Kanta on runsastunut keskimäärin noin 10 % vuodessa. Yksilömäärän kasvu on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana aiempaa voimakkaampaa. Arvio ahmakannasta ja sen kehityksestä pohjautuu riistakolmiolaskentoihin ja kolmen pohjoisimman kunnan osalta Metsähallituksen koordinoimiin ja yhdessä paliskuntien kanssa suorittamiin aluelaskentoihin vuosina 2019–2020.