Samu Mäntyniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, Dosentti

Sähköposti

samu.mantyniemi@luke.fi

Puhelin

+358295322086

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Bayes-päättelyn ja -päätösanalyysin soveltaminen riista- ja kalakantojen arvioinnissa ja säätelyssä.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Karhukanta Suomessa 2020
Metsä, Riista

Karhukanta Suomessa 2020

Luonnonvarakeskus arvioi vuosittain karhukannan koon ja pentutuoton sekä mallittaa karhukannalle kestävän metsästysverotuksen. Kanta-arvio ja malli ovat tärkeä osa karhukannan hoidon tietopohjaa. Arvio karhukannasta tehdään erikseen kannanhoitoalueille ja riistakeskusten alueille. Tähän raporttiin on kirjattu arviot karhukannan runsaudesta ja pentutuotosta, jotka perustuvat petoyhdyshenkilöiden kalenterivuonna 2020 kirjaamiin karhuhavaintoihin.