Riina Huusko

Tutkija

Sähköposti

riina.huusko@luke.fi

Puhelin

+358295322192

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Vaelluskalojen telemetriatutkimukset, alasvaellus, kalatiet, kalamerkinnät

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Lohikalojen alasvaellus Iijoessa: Tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma
Kala

Lohikalojen alasvaellus Iijoessa: Tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma

Tässä raportissa esitellään lohen vaelluspoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelmat kaikille viidelle Iijoen pääuoman voimalaitokselle, perustuen voimalaitosten yläkanavien 3Dvirtausmallinnuksiin, Haapakosken yläkanavassa toteutetun lohen vaelluspoikasten akustisen telemetriaseurantatutkimuksen tuloksiin sekä maailmalta saatavissa olevaan kirjallisuuteen alasvaellusratkaisuista.