Rauno Kuha

Tutkija

Tutkinto

Agrologi

Sähköposti

rauno.kuha@luke.fi

Puhelin

+358295326277

Osoite

Ounasjoentie 6, 96100 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat maatalous, harvaan asuttu maaseutu, maaseudun kylärakenteet, maaseutuelinkeinot ja elintarviketuotanto. Edellä mainittuja teemoja tutkin ja kehitän ensisijaisesti näihin teemoihin kohdennettujen erillisrahoitteisten projektien kautta. Lisäksi osallistun yhteistyökumppaneiden toteuttamiin näitä teemoja koskeviin toimenpiteisiin asiantuntijana.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Peltovahinkoarvioinnin opas poronhoitoalueelle : ohjeet vahinkoarvioprosessin toteutuksen ja havaintojen tekemiseen
Maatalous, Riista

Peltovahinkoarvioinnin opas poronhoitoalueelle : ohjeet vahinkoarvioprosessin toteutuksen ja havaintojen tekemiseen

Tämän oppaan laatimisen taustalla ovat maa- ja porotalouden kokemukset porojen aiheuttamista peltoviljelyvahingoista ja niiden arviointikäytännöistä. On tullut esille, että vahinkoarviointeja viljelyksille on tehty erilaisin tavoin ja käytännöin. Tämä kirjava toiminta on tuonut esille tarpeen luoda yhtenäinen arviointiprosessi opaskirjan muodossa, jossa yksityiskohtaisesti kuvataan arviointimenettely ja annetaan ohjeet arvioinnin tekemiseen.

Kansikuva julkaisulle Muuttuva kylä asukkaiden silmin: Asukkaiden suhtautuminen kyläympäristön muutosvoimiin – Esimerkkinä Ranuan Järvikylät
Maaseutu

Muuttuva kylä asukkaiden silmin: Asukkaiden suhtautuminen kyläympäristön muutosvoimiin – Esimerkkinä Ranuan Järvikylät

Ympäristönhoidon suunnittelulla uusia elinkeinoja ja yhteisöllisyyttä, Voimaantuvat kylät -hankkeessa on haettu polkuja Ranuan järvikylien maisemien ja kulttuuriympäristöjen kestävään tuotteistamiseen. Tavoitteena on ollut löytää keinoja kytkeä elinkeinojen harjoittaminen ja arjen toiminnot entistä tiiviimmin kyläympäristöjen ja -maisemien hoitoon ja sitouttaa kyläläiset asuinalueittensa omaehtoiseen kehittämiseen, jota asiantuntijat tukevat.