Petri Kilpeläinen

Tutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori

Sähköposti

petri.kilpelainen@luke.fi

Puhelin

+358295325261

Osoite

Tietotie 2, 02150 Espoo

Asiantuntemusalueet

Tutkimuksessani on keskitytty kuumavesiuuton käyttöön metsän ja maatalouden biomassojen hyödyntämiseen. Olemme uuttaneet kuusesta, koivusta ja männystä hemiselluloosaa käytettäväksi päällystysmateriaaliksi, ruokaan, kosmetiikkaan, maaleihin ja muihin sovelluksiin. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja erotella arvokkaita yhdisteitä luonnonmateriaaleista ja teollisuuden sivuvirroista. Toinen tutkimualue on ollut isotooppitutkimus, jossa muokataan selluloosaa. Tutkimuksessa on tarkoitus saada tietoa puun selluloosan isotooppisuhteista. Isotooppisuhteet kertovat mistä puu on saanut vetensä, pohjavedestä vai sateesta. Tiedolla pystytään selvittämään minkälaisia olosuhteita puu on kohdannut eri kasvukausilla ja seurata ilmastonmuutoksen vaikutusta metsiin.