Pentti Ruuttunen

Tutkija

Tutkinto

MMM

Sähköposti

pentti.ruuttunen@luke.fi

Puhelin

+358295326492

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet ja tehtävät: Rikkakasvit ja niiden torjunta pelto- ja puutarhaviljelyssä sekä kaupunkiympäristössä. Kasvinsuojeluaineiden GEP-tehokkuustestaus ja GLP-jäämätutkimukset. Muuntogeeniset (GM) kasvit, herbisiditolerantit (HT) kasvit. Luonnonvarat -yksikön asiakastyön koordinointi.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa : Glyfosaatin ja muiden rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö tankkiseoksena ammoniumsulfaatin kanssa – Nesteravinne -hankkeen loppuraportti
Maatalous

Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa : Glyfosaatin ja muiden rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö tankkiseoksena ammoniumsulfaatin kanssa – Nesteravinne -hankkeen loppuraportti

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) Jokioisissa tutkittiin vuosina 2017 ja 2018 yhteensä kuudessa kenttäkokeessa nestemäisen ammoniumsulfaatin (AMS) soveltuvuutta tankkiseoksiin viljoilla yleisesti käytettävien rikkakasvien torjunta-aineiden (herbisidien) kanssa.