Pentti Niemistö

Tutkija

Sähköposti

pentti.niemisto@luke.fi

Puhelin

+358295324067

Osoite

Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Asiantuntemusalueet

koivun kasvu, koivun laatu, puun tuotos, alikasvos, rauduskoivu, hieskoivu, harvennusohjeet, harvennusmallit, ajourat