Pentti Niemistö

Tutkija

Sähköposti

pentti.niemisto@luke.fi

Puhelin

+358295324067

Osoite

Puuvillakuja 6, 65200 Vaasa

Asiantuntemusalueet

koivun kasvu, koivun laatu, puun tuotos, alikasvos, rauduskoivu, hieskoivu, harvennusohjeet, harvennusmallit, ajourat