Pekka Salmi

Erikoistutkija

Tutkinto

Yhteiskuntatieteiden tohtori

Sähköposti

pekka.salmi@luke.fi

Puhelin

+358295327623

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

yhteiskuntatieteelliset tutkimukset koskien ammattikalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalankasvatusta, yhteishallinta, ristiriidat ja tieto, luonnonvarojen omistus, luonnonvarojen käyttö ja suojelu, kalastus osana maaseudun monitoimisuutta

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla
Kala, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ruoka

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

2. painos. Korvaa aiemmin ilmestyneen julkaisun, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 77/2020. COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään 2020-luvulla. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisissa tulevaisuutta kuvaavissa kehityksissä kohdistuu metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla. Selvityksen arviot perustuvat lokakuun 2020 alun tilannekuvaan, jossa koronapandemian osalta on edelleen esillä tilanteen epävarmuus.