Pekka Jounela

Erityisasiantuntija, tilastotiede

Tutkinto

MMM

Sähköposti

pekka.jounela@luke.fi

Puhelin

358295327877

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Koneoppiminen, hahmontunnistus, tiedonlouhinta, tilastolliset menetelmät, mallinnus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015
Kala

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

Osana Saimaannorppa-LIFE –hanketta selvitettiin vapaa-ajankalastusta Saimaalla, saimaannorpan esiintymisalueella, 15.4.2014 – 14.4.2015 välisenä aikana. Selvityksessä tarkasteltiin kalastuksen alueellista ja vuodenaikaista jakautumista sekä kalastajien, pyynnin ja saaliin määriä ja tärkeimpiä pyyntitapoja ja saalislajeja. Työssä tarkasteltiin myös kalastuksen merkitystä harrastuksena ja suhtautumista norpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin.