Pekka Hyvärinen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

pekka.hyvarinen@luke.fi

Puhelin

0295327641

Osoite

Manamansalontie 90, 88300 PALTAMO

Asiantuntemusalueet

istutuskalojen kasvatus ja ominaisuudet, kalavarojen hyödyntäminen, kalakantojen palauttaminen

Uusimmat julkaisut

Kala

Lohen vaelluspoikasten alasvaellus rakennetussa ja luonnontilaisessa joessa : Vertailututkimus Kemi-Ounasjoessa ja Tornion-Muonionjoessa

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lohen vaelluspoikasten alasvaellusongelmia vesivoimantuotantoon rakennetulla Kemi-Ounasjoella sekä suhteuttaa näiden ongelmien laajuus ja esiintyminen luonnontilaisen vertailujoen (Tornio Muoniojoki) tuloksiin. Tutkimus toteutettiin radiotelemetriatekniikalla samanaikaisesti ja samoilla koeasetelmilla molemmissa joissa.