Pekka Helle

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

pekka.helle@luke.fi

Puhelin

+358295327410

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Metsäkanalinnut, riistakantojen arviointi, kannanvaihtelut, elinympäristöt, maisemaekologia