Pauliina Louhi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT (akvaattinen ekologia), akvaattisen ekologian dosentti

Sähköposti

pauliina.louhi@luke.fi

Puhelin

+358295322189

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Vaelluskalat, virtavesien monimuotoisuus ja toiminta, elinympäristöjen kunnostus, luonnonvarojen kestävä käyttö