Päivi Kurki

Tutkija

Sähköposti

paivi.kurki@luke.fi

Puhelin

+358295326285

Osoite

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: ilmastoviisaat viljelymenetelmät, kestävä nurmituotanto, kierrätyslannoitteet, luomuviljely, maanparannusaineet, ravinteiden ja lannan käytön ympäristövaikutukset, tilakokeet, viljelijä-yhteistyö. Ammoniakin haihtuminen lietteestä ja ureasta. Asiantuntemusala: ammoniumtiosulfaatti (ATS), ammoniakin haihtuminen, kerääjäkasvit, kierrätyslannoitteet, luomutuotanto, maan orgaaninen aines, nurmi- ja nurmipalkokasvit, talvenkestävyys, typpi