Päivi Eskelinen

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

paivi.eskelinen@luke.fi

Puhelin

+358295327515

Osoite

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Asiantuntemusalueet

eläinluonnonvarojen käyttö ja hallinta, vapaa-ajankalastus, kalastusta koskeva tieto, luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, kalastuslakiuudistus, saimaannorpansuojelu ja kalastus, sininen biotalous

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015
Kala

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

Osana Saimaannorppa-LIFE –hanketta selvitettiin vapaa-ajankalastusta Saimaalla, saimaannorpan esiintymisalueella, 15.4.2014 – 14.4.2015 välisenä aikana. Selvityksessä tarkasteltiin kalastuksen alueellista ja vuodenaikaista jakautumista sekä kalastajien, pyynnin ja saaliin määriä ja tärkeimpiä pyyntitapoja ja saalislajeja. Työssä tarkasteltiin myös kalastuksen merkitystä harrastuksena ja suhtautumista norpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin.