Päivi Abernethy

Erikoistutkija

Tutkinto

YTT, Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys (Kestävyyspolitiikka ja hallinto)

Sähköposti

paivi.abernethy@luke.fi

Puhelin

+358295322359

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tiedon yhteistuotanto ja keskinäinen oppiminen päätöksenteon ja politiikan kehittämisen tehostamiseksi (sosiaalinen oppiminen/ tiedon kääntäminen/ tiedonvaihto/ sosiaaliset muutokset): valtasuhteet ja luottamus: mukautuvat yhteistyöhön perustuvat hallintomenetelmissä: vahvuuksiin pohjautuvat lähestymistavat kestävyyden muutokseen liittyvässä tutkimuksessa (sidosryhmien voimaannuttaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen): ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen käytön kumulatiivisten vaikutusten minimoiminen kestävää kiertotaloutta kehiteltäessä: alkuperäiskansojen ilmastojohtajuus: moni- ja poikkitieteellinen tutkimus: terveys ja hyvinvointi kestävän luonnonvarojen hallinnan tuloksena.