Oili Tarvainen

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

oili.tarvainen@luke.fi

Puhelin

+358295323780

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

monimuotoisuus, soiden ja metsien ennallistaminen, metsien monikäyttö, puutarhatuotanto, aineistojen hallinta, tilastolliset analyysit

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö – Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands
Ilmasto, Metsä

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö – Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands

Viisivuotisessa LIFEPeatLandUse (2013–2018) -hankkeessa tuotettiin uutta tietoa ja ennustelaskelmia heikkotuottoisten ojitettujen soiden jatkokäytön vaikutuksista monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonepäästöihin. Lisäksi siinä arvioitiin eri käyttövaihtoehtojen kustannukset ja hyödyt. Ennusteet yltävät nykyhetkestä sadan vuoden päähän.