Minna Männistö

Erikoistutkija

Tutkinto

TkT

Sähköposti

minna.mannisto@luke.fi

Puhelin

+358295325564

Osoite

Eteläranta 55, 96300 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

Pohjoisten maaekosysteemien mikrobiyhteisöjen rakenne ja toiminta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset hajottajamikrobiyhteisöjen rakenteessa ja toiminnassa.