Mikko Olin

Erikoistutkija

Sähköposti

mikko.olin@luke.fi

Puhelin

+358295322308

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella
Kala

Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella

Merenkurkun ahventen syönnös- ja pyyntialueita selvitettiin kiinnittämällä ahvenien selkäevän juureen T-ankkurimerkki. Merkkien palautusten perusteella selvisi, että ahvenet suosivat pääsääntöisesti saaristoisia ja rannanläheisiä alueita, joten erityisesti näillä alueilla tehtävillä toimepiteillä pystytään vaikuttamaan kantojen tilaan. Merkinnästä saatua yksittäisen ahvenkannan vaikutusaluetietoa tulisi hyödyntää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa erityisesti kalavesien hoitoon tarvittavan työn sekä kalastuksen mitoittamisen perustana.