Mika Kurkilahti

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

mika.kurkilahti@luke.fi

Puhelin

+358295327694

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Kiinnostuksen kohteet ja osaaminen: tutkimusten tilastotieteellinen suunnittelu, power-analyysi, otoskokolaskenta, yleistetyt lineaariset sekamallit, kaikki maatalous-, metsän-, riistan- ja kalantutkimuksen aiheet kiinnostavat

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa : Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt
Maatalous, Riista

Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa : Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt

Poronhoitoalue kattaa kolmanneksen Suomen pinta-alasta ja sen eri alueet eroavat mm. laiduntyypeiltään, poronhoitotavoiltaan ja maankäyttömuodoiltaan, jolloin myös poronhoitoympäristöjen tilaan vaikuttavat useat tekijät. Tämä asettaa haasteita laidunresurssien määrän, laadun ja käytettävyyden sekä niiden muutosten selvittämiselle.