Miika Tapio

Erikoistutkija

Tutkinto

filosofian tohtori

Sähköposti

miika.tapio@luke.fi

Puhelin

+358295326576

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Kotieläinten genomiikka, populaatiogenetiikka, geenikartoitus, nauta, lammas, kana, hyönteiset, mustasotilaskärpänen, jauhopukki, bioinformatiikka, InsectLab, informaatioteknologia