Miia Saarimaa

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

miia.saarimaa@luke.fi

Puhelin

+358295323848

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

EU-tutkimusprojektit, projektipäällikkö, biodiversiteetti, spatiaalinen mallinnus, GIS

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö
Ilmasto, Metsä

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö

Viisivuotisessa LIFEPeatLandUse (2013–2018) -hankkeessa tuotettiin uutta tietoa ja ennustelaskelmia heikkotuottoisten ojitettujen soiden jatkokäytön vaikutuksista monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonepäästöihin. Lisäksi siinä arvioitiin eri käyttövaihtoehtojen kustannukset ja hyödyt. Ennusteet yltävät nykyhetkestä sadan vuoden päähän.