Matti Salo

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dosentti (biodiversiteetin ja luonnonvarojen hallinta)

Sähköposti

matti.salo@luke.fi

Puhelin

+358295322198

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Tutkimustyöni keskeisimpiä aiheita ovat luonnonvarojen ja biodiversiteetin hallinta, tähän liittyvät konfliktit ja kompromissit sekä luonnonvarojen ja maankäytön vuorovaikutteinen suunnittelu.