Marleena Hagner

Erikoistutkija

Tutkinto

FT Ympäristöekologia

Sähköposti

marleena.hagner@luke.fi

Puhelin

+358295323270

Osoite

Tietotie 2 C, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Uusien katemenetelmien kehitys maatalouden ja kaivosteolliisuuuden tarpeisiin, kemikaalien riskit maaperöeliöille ja maaperän toiminnalle, maanparannusaineet, biohiili ja pyrolyysinesteet