Markku Saarinen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

markku.saarinen@luke.fi

Puhelin

+358295324058

Osoite

Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Asiantuntemusalueet

Turvemaiden metsätalous, ojitettujen suometsien uudistaminen ja ravinnetalous, , erirakenteisen metsän kasvatus, soiden ekologia ja kasvupaikkaluokitus