Marja Uusitalo

Tutkija

Tutkinto

YT

Sähköposti

marja.uusitalo@luke.fi

Puhelin

+358295326623

Osoite

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

maisema- ja ympäristösuunnittelu, maiseman arvottaminen, maisema-analyysit, luonnon monimuotoisuus, maankäyttö, luonnon virkistyskäyttö, Green Care