Marja Uusitalo

Tutkija

Tutkinto

MMM

Sähköposti

marja.uusitalo@luke.fi

Puhelin

0295326623

Osoite

Eteläranta 55, 96300 ROVANIEMI

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Maisema- ja ympäristösuunnittelu, maiseman arvottaminen, maisema-analyysit, luontomatkailu, maisemavaikutukset, ympäristö- ja viherrakentaminen, maankäyttö. Tehtävät: Maisema-, matkailu- ja viherympäristötutkimus, hankesuunnittelu ja -toiminta. Asiantuntemusala: puutarhatiede, maisematutkimus, maisemasuunnittelu, viheraluesuunnittelu, luontomatkailu, hanketoiminta