Marja-Liisa Koljonen

Erikoistutkija

Sähköposti

marja-liisa.koljonen@luke.fi

Puhelin

0295327315

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit
Kala

Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit

Geneettisen monimuotoisuuden, eli diversiteetin, säilyttäminen edellyttää tietoa siitä, kuinka olemassa oleva geneettinen diversiteetti on jakautunut eri alueille, populaatioiden ja populaatioryhmien välille, sekä mikä on kunkin populaation sisäisen perinnöllisen diversiteetin määrä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää luontaisten taimenkantojen perinnöllinen rakenne ja eri taimenkantaryhmien alueellinen jakautuminen Päijänteen vesistön ja sen latvavesien alueella. Tämän geneettisen tiedon avulla on mahdollista tehostaa ja tarkentaa taimenkantojen hoitoa ja voidaan muodostaa taimenkantojen suojelu- ja hoitoyksiköitä lajin hoitostrategiaa varten.