Marja-Leena Päätalo

Tutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

marja-leena.paatalo@luke.fi

Puhelin

0295323724

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

kasvu- ja tuotostutkimus, metsäpuiden lumituhot

Uusimmat julkaisut