Marja Knuuttila

Erikoistutkija

Tutkinto

MML

Sähköposti

marja.knuuttila@luke.fi

Puhelin

+358295326254

Osoite

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Maa- ja elintarviketalous kansantaloudessa. Maatalouden ja elintarvikesektorin taloudelliset kytkennät ja aluetaloudelliset vaikutukset. Elintarvikemarkkinoiden tuontiriippuvuus. Asiantuntemusala: elintarvikeketjun rahavirrat, panos-tuotosanalyysi, huoltovarmuus