Marja Knuuttila

Tutkija

Tutkinto

MML

Sähköposti

marja.knuuttila@luke.fi

Puhelin

0295326254

Osoite

Survontie 9 A, 40500 JYVÄSKYLÄ

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Maa- ja elintarviketalous kansantaloudessa. Maatalouden ja elintarvikesektorin taloudelliset kytkennät ja aluetaloudelliset vaikutukset. Elintarvikemarkkinoiden tuontiriippuvuus. Asiantuntemusala: elintarvikeketjun rahavirrat, panos-tuotosanalyysi, huoltovarmuus