Marika Laurila

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

marika.laurila@luke.fi

Puhelin

+358295326388

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Luonnontuotteet, perinnebiotoopit, kasviekologia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kosteikkokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia
Maaseutu, Puutarha, Ympäristö

Kosteikkokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia

Hankkeessa kartoitettiin kosteikkokasvien kaupallista käyttöä Suomessa ja ulkomailla sekä arvioitiin niiden hyödyntämismahdollisuuksia tutkimustiedon ja lainsäädännön valossa. Nämä tulokset on koottu tähän raporttiin. Raporttiin on koottu uutta tietoa tutuista ja vähemmän tunnetuista kasvilajeista. Aineiston toivotaan innostavan kotimaisia yrityksiä miettimään kosteikkokasveihin liittyviä mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä tuotekehityksessään.

Kansikuva julkaisulle Orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi, levittäminen  ja annostelu
Maatalous, Ympäristö

Orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi, levittäminen ja annostelu

Biolaitokset käsittelevät huomattavia määriä biomassoja ympäri vuoden, mutta niistä jalostettavien lannoitevalmisteiden käyttö on mahdollista vain kasvukauden aikana. Tuotteiden varastointi valmistuksesta käyttöön on biolaitoksille ongelma ja toisaalta niiden varastointi on ongelma myös viljelijöille. Hankkeen tavoitteena oli saada tietoa orgaanisten maanparannusaineiden patteroinnista syntyvistä valumista ja selvittää keinot, joilla mahdollinen ympäristönkuormitus voidaan estää.