Maija Länsman

Tutkija

Tutkinto

FK

Sähköposti

maija.lansman@luke.fi

Puhelin

+358295328761

Osoite

Nuorgamintie 7, 99980 Utsjoki

Asiantuntemusalueet

Teno- ja Näätämöjoen lohenkalastus- ja saalistilastointi pitkällä ajanjaksolla. Kalastusmatkailun ja paikallisen, perinteisen lohenkalastuksen sovittaminen toisiinsa ja luonnonvaraiseen lohiresurssiin kalastuksen säätelykeinoin. Sosiaaliset, virkistykselliset ja kulttuuriset tekijät erityisenä haasteena Ylä-Lapin luontaiselinkeinoalueen kuntataloudessa.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Näätämöjoen kestävän lohenkalastuksen säätelymalli
Kala

Näätämöjoen kestävän lohenkalastuksen säätelymalli

Näätämöjoen kestävän kalastuksen säätelymalli-hankkeessa osallistettiin paikalliskalastajat ja kalastusmatkailijat etsimään lohenkalastuksen säätelyvaihtoehtoja siten, että eri kalastajien taloudelliset, kulttuuriset ja virkistykselliset tarpeet tulisivat huomioiduksi. Mielipidetutkimukset tehtiin syksyllä 2017. Tiedusteltavista asiakohdista annettiin valintavaihtoehtoja, joihin toivottiin myös perustelua, ”vapaata sanaa”. Kalastuksen säätelyn kysymykset laadittiin Kolttien kyläkokouksen edustajien, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.