Lotta Heikkilä

Senior Customer Manager, tutkija

Tutkinto

ETM elintarvike-ekonomia

Sähköposti

lotta.heikkila@luke.fi

Puhelin

+358295326166

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Arktinen ruoantuotanto. Ravintoloiden ruokahävikki. Lähiruoka. Liiketoimintamallit. Asiantuntemusala: Elintarvikeketjun vastuullisuus, yrittäjien arvolupaukset, ruokasektorin liiketoimintamallit, lähiruoka, ravintola-alan ruokahävikki. Muut tehtävät: Asiakaspäällikkönä vahva vuorovaikutus yritysten ja sidosryhmien kanssa etenkin elintarvikesektorilla

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maatalouden ja elintarvikealan tulevaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2030
Maatalous, Ruoka

Maatalouden ja elintarvikealan tulevaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2030

Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää Etelä-Savon tuottajien ja elintarvikealan kilpailukykyä ja vähähiilisyyttä ennakointimentelmiä hyödyntäen. Hankkeessa selvitettiin Etelä-Savon elintarvikealan nykytilaa ja kehittämistarpeita, kuluttajaodotuksia sekä rakennettiin vaihtoehtoisia tulevai-suusskenaarioita 2030 maa- ja elintarviketalouden osalta, joiden vaikutuksia arvioitiin niin yrittäjien kuin alan toimijoiden kanssa vuorovaikutteisella kehittämistoiminnalla.

Kansikuva julkaisulle Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista
Ruoka

Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla lähiruokayritysten taloudellista tilaa, kilpailukykytekijöitä sekä yritysten kehittämisnäkemyksiä sekä analysoitiin hintaseuranta-aineiston avulla valittujen lähiruokatuotteiden mahdollista hintapreemiota. Kyselyaineistolla vertailtiin myös yrittäjien kokemaa kannattavuutta eri jakelukanavien, kuten lähiruoan verkkokaupan, lähiruokamyymälöiden ja vähittäiskaupan osalta.