Liisa Ukonmaanaho

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dosentti (biogeokemia)

Sähköposti

liisa.ukonmaanaho@luke.fi

Puhelin

+358295325115

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

metsä, bioenergia, laskeuma, metsien terveydentila, ravinnekierto metsässä, raskasmetallit, elohopea, hiilen kierto, vesistökuormitus, suometsät