Liisa Särkkä

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT, M.Sc

Sähköposti

liisa.sarkka@luke.fi

Puhelin

+358295326564

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kasvihuonekasvit, viljelytekniikka, kasvualustakokeet, tekovalokokeet, mm. LED, energian säästöön tähtäävät kokeet, luomuviljely kasvihuoneessa. Asiantuntemusala: kasvihuoneviljely, kasvihuonekasvit, ympärivuotinen viljelytekniikka, sadonkorjuun jälkeinen kestävyys, suljettu kasvihuone, kasvualustat

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Värimorsingon ympärivuotinen viljely kasvihuoneessa
Puutarha

Värimorsingon ympärivuotinen viljely kasvihuoneessa

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia morsingon ympärivuotisen kasvihuoneviljelyn mahdollisuutta eri valo-olosuhteissa sekä eri lannoitusvoimakkuuksissa. Viljelyolosuhteiden vaikutusta sadon määrään, puhtaan indigon ja raakaindigon määriin tutkittiin.Tukimuksen johtopäätös oli, että morsinko on potentiaalinen uusi viljelykasvi kasvihuoneessa. Edellytyksenä on riittävä kasvihuonetekniikka ja hyvä valotuskalusto sekä aktiivinen ravinnetilan seuranta kasvualustassa.