Leena Finér

Tutkimusprofessori, Tutkimuspäällikkö

Tutkinto

MMT, professori metsänhoito

Sähköposti

leena.finer@luke.fi

Puhelin

+358295323067

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

metsänhoidon tutkimuksen koordinointi, metsänhoidon ympäristövaikutukset, kangas- ja turvemaiden ravinnevarastot ja -virrat, juuristotutkimus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Hyvät käytännöt suojavyöhykkeiden muodostamiseen vesistöjen varsille Itämeren alueella – Käsikirja
Metsä

Hyvät käytännöt suojavyöhykkeiden muodostamiseen vesistöjen varsille Itämeren alueella – Käsikirja

Tässä lyhennelmässä tiivistetään tärkeimmät seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon muodostettaessa suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille. Lyhennelmä pohjautuu laajempaan englanninkieliseen raporttiin "Good practices for forest buffers to improve surface water quality in the Baltic Sea region” (Ring et al. 2018).  WAMBAF -hanke perustettiin kehittämään metsätalouden vesiensuojelua ja tarkastelun kohteena ovat olleet erityisesti ravinteiden, kiintoaineen ja elohopean huuhtoutuminen vesistöihin.

Kansikuva julkaisulle WAMBAF – Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojeluun Itämeren alueelle
Metsä, Ympäristö

WAMBAF – Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojeluun Itämeren alueelle

WAMBAF projektia toteutetaan metsätalouden vesiensuojelun edistämiseksi Itämeren alueella ajanjaksolla 1.3.2016–28.2.2019. WAMBAF keskittyy kolmeen teemaan, jotka vaikuttavat merkittävästi pintavesien laatuun: suojavyöhykkeet, kunnostusojitukset ja majavat. Hanke tukee EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) täytäntöönpanoa.