Lauri Urho

Erikoistutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori (FT)

Sähköposti

lauri.urho@luke.fi

Puhelin

0295327258

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI

Asiantuntemusalueet

suomalaisten kalojen tunnistus eri kehitysvaiheissa, kalanpoikasten tunnistus, kalanpoikasten ekologia, kalanpoikasten käyttäytyminen, kalojen lisääntyminen ja lisääntymisalueet, ympäristömuutosten vaikutukset kaloihin, kalakantoihin ja kalastukseen (öljy, rehevöityminen, happamoituminen, ilmastonmuutokset), vieraat kalalajit Suomessa, lista Suomessa tavatuista vieraskalalajeista, kriittiset tekijät kalojen elämässä, uhanalaiset kalalajit, puutteellisesti tunnetut kalalajit, vieraslajit, kalatuotanto ja siihen vaikuttavat tekijät, kalojen lisääntymisalueet, kalojen esiintyminen, asiantuntijatehtävät