Lauri Urho

Erikoistutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori (FT)

Sähköposti

lauri.urho@luke.fi

Puhelin

+358295327258

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

suomalaisten kalojen tunnistus eri kehitysvaiheissa, kalanpoikasten tunnistus, kalanpoikasten ekologia, kalanpoikasten käyttäytyminen, kalojen lisääntyminen ja lisääntymisalueet, ympäristömuutosten vaikutukset kaloihin, kalakantoihin ja kalastukseen (öljy, rehevöityminen, happamoituminen, ilmastonmuutokset), vieraat kalalajit Suomessa, lista Suomessa tavatuista vieraskalalajeista, kriittiset tekijät kalojen elämässä, uhanalaiset kalalajit, puutteellisesti tunnetut kalalajit, vieraslajit, kalatuotanto ja siihen vaikuttavat tekijät, kalojen lisääntymisalueet, kalojen esiintyminen, asiantuntijatehtävät

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi
Kala

Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi

Tässä hankkeessa kehitettiin laskentatapa, ja laadittiin ehdotus korvausarvoiksi taloudellisesti hyödynnettäville kalajeille. Korvausarvoja tarvitaan, jos kaloihin kohdistuu sellainen kalastusrikos tai – rikkomus, jossa tekijä voidaan tuomita korvaamaan valtiolle laittomasti pyydetyn kalan arvo lajinsa edustajana. Tehtävää varten laskettiin euromääräiset suojeluarvot kaikille taloudellisesti hyödynnettäville kalalajeille ja jokiravulle.

Kansikuva julkaisulle Vieraslajit Suomen arktisella alueella
Kala, Puutarha, Ruoka, Yleinen, Ympäristö

Vieraslajit Suomen arktisella alueella

Osana Arktisen neuvoston vieraslajistrategian toimeenpanoa selvitettiin vieraslajeja koskeva lähtötilanne Suomen omalla arktisella alueella, joka on rajattu koskemaan Suomen napapiirin pohjoispuoleisia alueita. Tarkastelun kohteena olivat Suomen arktisen alueen tärkeimmät vieraslajit sekä niiden aiheuttamat uhat, vaikutusten kohderyhmät ja tärkeimmät leviämisväylät. Lisäksi tarkasteltiin vieraslajien nykyisiä ja jatkossa tarvittavia hallintakeinoja sekä tapoja tietoisuuden parantamiseen.