Kristiina Regina

Tutkimusprofessori

Tutkinto

FT

Sähköposti

kristiina.regina@luke.fi

Puhelin

+358295326474

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kasvihuonekaasupäästöt maataloudessa. Tehtävät: kasvihuonekaasupäästöihin ja maaperän hiilivarastoihin liittyvä tutkimus. Asiantuntemusala: kasvihuonekaasupäästöt, päästöjen vähentäminen, maaperä

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta
Maatalous

Nurmi biokaasun raaka-aineena : RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella kestävyyskriteerejä ja raaka-ainekohtaisia kasvihuonepäästö-kertoimia Suomessa viljeltävälle nurmelle, kun nurmea käytetään biokaasun tuotannossa. Direktiivissä on biokaasun osalta oletusarvoja lietelannalle, maissille, lanta-maissi sekoituksille sekä biojätteelle. Tässä työssä päästökertoimet laskettiin viljellylle nurmelle (kivennäis- ja eloperäisellä maalla), suojavyöhykenurmelle sekä apilapitoiselle nurmelle.