Kristiina Regina

Tutkimusprofessori

Tutkinto

FT

Sähköposti

kristiina.regina@luke.fi

Puhelin

+358295326474

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kasvihuonekaasupäästöt maataloudessa. Tehtävät: kasvihuonekaasupäästöihin ja maaperän hiilivarastoihin liittyvä tutkimus. Asiantuntemusala: kasvihuonekaasupäästöt, päästöjen vähentäminen, maaperä

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) : Loppuraportti
Maatalous

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) : Loppuraportti

Tässä hankkeessa selvitettiin ympäristökorvauksen toimenpiteiden vaikuttavuutta ympäristötavoitteisiin sekä toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta ja houkuttavuutta eri tuotantosuuntia edustavilla tiloilla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja niiden toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia tutkittiin kokoamalla uusin tutkimustieto julkaistusta kirjallisuudesta, meneillään olevista tutkimushankkeista sekä tietorekistereistä.