Kirsi Usva

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

kirsi.usva@luke.fi

Puhelin

+358295326621

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

elinkaariarviointi(LCA), veteen liittyvien ympäristövaikutusten arvionti LCA:ssa, vesijalanjälki

Uusimmat julkaisut