Katja Kulo

Tutkimusinsinööri

Tutkinto

iktyonomi AMK

Sähköposti

katja.kulo@luke.fi

Puhelin

358295327426

Osoite

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Asiantuntemusalueet

EU:n vesipuitedirektiiviin liittyvät kalastoseurannat (verkko- ja sähkökoekalastukset) sisävesillä

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Pohjois-Suomen järvien verkkokoekalastukset vuosina 2015–2016
Kala

Pohjois-Suomen järvien verkkokoekalastukset vuosina 2015–2016

Luonnonvarakeskus koekalasti Pohjois-Suomessa vuosina 2015–2016 yhteensä 15 järvellä Oulujoen-Iijoen, Kemijoen sekä Tornionjoen vesienhoitoalueilla. Koekalastukset kuuluivat vesienhoidon kalastoseurantaan ja liittyvät EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin (VPD), jonka mukaisesti järvien ekologista tilaa arvioidaan biologisten tekijöiden (kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat) ja veden laadun perusteella.

Kansikuva julkaisulle Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu 2014-2016
Kala

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu 2014-2016

Tässä raportissa esitetään vuoden 2014 kalastuksesta tehdyn tiedustelun ja Enonselän, Kajaanselän ja Vääksynjoen vuosien 2014–2016 koekalastusten ja kirjanpitokalastuksen tulokset. Luonnonvarakeskus on hoitanut Vesijärven kalataloudellista tarkkailua osana järven kunnostuksen tutkimusta ja pitkäaikaista seurantaa. Raporttiin on koottu myös hoitokalastuksen vaikutuksiin ja petokalakantojen hoitoon liittyvien tutkimusten tuloksia.