Katja Kangas

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

katja.kangas@luke.fi

Puhelin

+358295325056

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

luonnon monimuotoisuus, metsien monikäyttö, luonnon virkistyskäyttö, luontomatkailu, kestävä maankäyttö, eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen, paikkatietomenetelmät, osallistavat paikkatietomenetelmät, PPGIS