Kari Väätäinen

Tutkija

Sähköposti

kari.vaatainen@luke.fi

Puhelin

+358295323259

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

koneellisen puunkorjuun tutkimus, puunhankinnan logistiikka, tapahtuma-aikasimulointi ja dronet