Kari T Korhonen

Johtava tutkija, ryhmäpäällikkö

Tutkinto

MMT

Sähköposti

kari.t.korhonen@luke.fi

Puhelin

+358295323030

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

valtakunnan metsien inventointi, VMI, Euroopan metsävarat, kestävän metsätalouden indikaattorit, metsien seurantajärjestelmät

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Talousmetsien luonnonhoidon kehitys vuosina 1995‒2018 luonnonhoidon laadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella
Metsä

Talousmetsien luonnonhoidon kehitys vuosina 1995‒2018 luonnonhoidon laadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella

Talousmetsien luonnonhoidon laatua on arvioitu vuodesta 1995 lähtien. Tämän raportin tarkoituksena on dokumentoida luonnonhoidon laadun arvioinnin menetelmät ja siinä tapahtuneet muutokset sekä koota yhteen edellisen runsaan 20 vuoden seurantajakson tulokset ja esittää ne havainnollisina graafeina. Raportissa tarkastellaan luonnonhoidon laatua kuvaavien muuttujien keskiarvojen tilastollista luotettavuutta vuositasolla tai pidemmillä jaksoilla.