Kaarina Matilainen

Tutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori, FT

Sähköposti

kaarina.matilainen@luke.fi

Puhelin

0295326357

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

jalostusarvostelujen kehittäminen, eläinmallit, varianssikomponenttien arviointi, lypsykarjan hedelmällisyysarvostelu